تعریف اعتیاد و انواع آن

اعتیاد یک بیماری است که در آن، بیمار رفتاری که عوارض بدی دارد را مداوم تکرار می‌کند. این بیماری با ایجاد اختلال در کنترل بر سیستم رفتار-پاداش، باعث تکرار آن رفتار می‌شود.

انواع آن: جسمی و روانی

دکمه بازگشت به بالا