روانشناسی اسلامی

روان‌شناسی اسلامی به دنبال آن است که با مطالعه دقیق منابع اسلامی، ابعاد روان‌شناختی آنها را کشف و ایده‌هایی برای دانش روان‌شناسی استخراج کند تا با طی مراحل خود به نظریه های علمی تبدیل شوند.

دکمه بازگشت به بالا