اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت الگوی نسبتا پایداری از هیجان ها، شناخت ها و رفتارها است که منجر به پریشانی هیجانی با دوام در فرد مبتلا و یا اطرافیانش می گردد و ممکن است فرد را در کار و روابط بین فردی با مشکل روبرو کند.
شکلی از اختلال روانی است که در آن، فرد الگویی ناسالم، غیر قابل انعطاف و ناکارآمد در تفکر، عملکرد و رفتارهایش دارد. فرد مبتلا به این اختلال، در درک و ارتباط با موقعیت‌های مختلف و افراد دچار مشکل است. همین امر باعث می‌شود که تنش‌ها و محدودیت‌‌های قابل توجهی در روابط، فعالیت‌های اجتماعی، شغل و تحصیل داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا