افسردگی/ دوقطبی

افسردگی جزو اختلالات خلقی طبقه بندی شده است. افسردگی با احساس فقدان، خشم و غم و اندوه همراه است که باعث مختل شدن فعالیتهای روزمره ی فرد می شود.
اختلال دوقطبی نوعی از اختلالات خلقی است که گاهی به آن اختلال افسردگی/ شیدایی نیز گفته می‌شود. این اختلال، بیماری مزمنی است که در آن دوره های مکرر شیدایی و افسردگی که ممکن است یک روز تا چندماه ادامه پیدا کنند، به وجود می آیند.

دکمه بازگشت به بالا