ترس و فوبیا

فوبیا یا ترس مرضی جز اختلال های اضطرابی می باشد که در آن شخص به طرز نا معقول و مداوم و به شدت از وضعیت خاص یا شی می ترسد . در این نوع اختلال ترسی حالت هراس به خود می گیرد که باعث می شود شخص همیشه از وضعیت مولد ترس فرار می کند.

دکمه بازگشت به بالا