رویکردهای روان درمانی

رواندرمانی رویکردهای مختلفی دارد. برخی کاملاً رفتاری و عینی، برخی دیگر تحلیلی و ذهنی. هر کدام از این رویکردها تلاش می‌کنند بر اساس فلسفه‌ی بنیادینی که دارند، تکنیک‌های خاصی را برای درمان بیابند و استفاده کنند.

دکمه بازگشت به بالا