اختلالات و مشکلات کودکان

برخی از کودکان رفتارهای بیش ازحد سخت و چالش اور دارند که خارج از نرم سنی آنهاست. این مشکلات ممکن است ناشی از استرس های موقت باشند یا شاید نشانگر اختلالات پابرجایی باشند. رایجترین اختلالات رفتاری عبارتند از اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)، اختلال سلوک (OC) و …

دکمه بازگشت به بالا